Les cahiers de psychologie politique

Livres récents

Psihosociologia crizei

Coordinateurs. Jacqueline Barus-Michel, Adrian Neculau
Colecţia: Psihologie-Psihoterapie

Psihosociologia crizei

Adrian Neculau, Profesor la Universitatea „Al.I. Cuza" din Iași; Jacqueline Barus-Michel, Profesor, Laboratoire de Changement Social, Universitatea Paris 7.

Max Pagès, Profesor la Universitatea Paris 7; André Lévy, Profesor la Universitatea Paris 13; Jean-Philippe Bouilloud, Profesor la ESCP-Europe şi la Laboratoire de Changement Social, Universitatea Paris 7; Alexandre Dorna, Profesor la Universitatea din Caen; Lilian Negura, Universitatea din Ottawa; Cătălin S. Mamali, Loras College, SUA; Septimiu Chelcea, Profesor la Universitatea din București; Lavinia Betea, Universitatea de Vest din Arad; Natalia Cojocaru, Universitatea de Stat din Republica Moldova.

Lupta împotriva riscurilor mondiale şi psihosociologia
Max Pagès, (trad. Liliana Cora Foşalău)

Criza ca obiect al psihologiei sociale clinice
Jacqueline Barus-Michel, (trad. Liliana Cora Foşalău)

Despre implicarea intelectualului în politică
André Lévy, (trad. Liliana Cora Foşalău)

Omul în faţa crizei: un neputincios care visează?
Jean-Philippe Bouilloud, (trad. Liliana Cora Foşalău)

Faţă în faţă cu criza societală
Alexandre Dorna, (trad. Liliana Cora Foşalău)

Criza ca modus vivendi al întreprinderilor hipermoderne şi intervenţia psihosocială
Lilian Negura

Crizele din Est şi psihosociologia
Adrian Neculau

Autoamăgirea motivată ideologic, ura de sine şi ura faţă de ceilalţi: represia freudiană în comunism şi post-comunism
Cătălin Mamali, (trad. Iulia Lazăr şi Emilia Pascal)

Piramida fricilor sociale. Fricile sociale în România: o schiţă psihosociologică
Septimiu Chelcea

Criza politicului la finele regimului comunist şi efectele sale în tranziţie

Lavinia Betea

Gestaţia sociopsihologică a unui protest durabil: referenţiale şi discursuri paralele

Natalia Cojocaru

Pour citer ce document

, «Psihosociologia crizei», Les cahiers psychologie politique [En ligne], numéro 19, Août 2011. URL : http://lodel.irevues.inist.fr/cahierspsychologiepolitique/index.php?id=1961